DISCLAIMER

De inhoud van deze website is een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van presentatie zijn door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze presentatie, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.