KMO-portefeuille

portfolio-post

Designaid is geregistreerde dienstverlener voor de KMO-Portefeuille Dat betekent dat Designaid na een interne audit een kwaliteitslabel heeft bekomen van de Vlaamse Overheid. Via dit kwaliteitslabel kunnen we Vlaamse KMO's, zelfstandigen en vrije beroepen de mogelijkheid bieden te genieten van een subsidiemaatregel.

Als geregistreerde dienstverlener van de KMO-portefeuille, kan Designaid advies geven om de communicatie van jouw bedrijf
te ondersteunen.

Ons KMO-portefeuille registratienummer is DV.A235115

Wat bieden we aan?

Wij verstrekken advies dat bijdraagt aan de groei of transformatie van uw onderneming. Voobeelden van advies rapporten zijn:

- Algemene communicatie analyse
- Advies branding & positionering
- Analyse online communicatie
- Analyse e-commerce projecten

Op basis van onze analyse kan u onderbouwde beslissingen nemen betreft de communicatie.

Onder ‘advies’ verstaat de KMO-portefeuille de verzameling van schriftelijke, specifieke raadgevingen en aanbevelingen, die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een helder geformuleerd advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie, en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige functioneren van de onderneming.

Welk bedrag omvat de subsidie?

Kleine ondernemingen tot 50 werknemers kunnen jaarlijks € 10.000 aan subsidies terugvorderen. Middelgrote ondernemingen tot 250 werknemers krijgen maximaal € 15.000 terug van de Vlaamse overheid.

Nog vragen?

Neem contact op of vind alle info op www.kmo-portefeuille.be.